Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Monday, February 13, 2006

Wittgenstein i sin bok Filosofi

Luddes förståelse i ett nötskal (bilden lånad)

Glänta prod. 2000; översättning av Lars Hertzberg och Aleksander Motturi

86
Filosofins svårighet, inte vetenskapernas intellektuella svårighet, utan svårigheten att ändra inställning. Det gäller att övervinna viljans motstånd.

Arbetet med filosofi är - liksom ofta arbetet med arkitektur - egentligen mer ett arbete med en själv. Med ens egna uppfattningar. Med hur man ser saker och ting. (Och vad man kräver av dem)*


* The danger of words and writings on Wittgenstein / M O'C Drury 1996, s. 78 Bergman D, Fitzgerald M, Haynes J

filosofin visar upp de vilseledande analogierna i användningen av vårt språk.**


** Tractatus Logico-Philosophicus blev känt i sin tysk-engelska prallellutgåva som publicerades 1922. Wittgensteins beslut att godta namnförslaget vid den här tidpunkten hade att göra med att han inte betraktade sitt ungdomsverk "ett litet fragment av filosofin". I själva verket skrev han i förordet att han "i det väsentliga slutgiltigt löst problemet" vilket också ledde till att han drog sig undan akademiska livet i Cambridge och påbörjade en ny bana som bland annat folkskollärare.

1 Comments:

Anonymous Homo Ludens said...

Misstag är en underbar analogisk villfarelse, med vilken man ser vem som kan tänka och vem som inte. Detta är så stort fenomen och tål prövas. Nu heter det i vår kultur (som vill undvika skam) att det är ett bevis på svaghet. Här har Luther fått en bra början, men det är ett av mina stora upplevelser som jag anser att vetenskapen skall lära se. Vår skam är en form av den forntida förståelse för oss som individer, och frihet kommer först när skammen är genomlyst. Detta skrev visst Wittgenstein ingenting om: här fanns rum för den lekande människan - LW var för mycket kognitivt spelande...

12:36 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home