Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Thursday, September 14, 2006

Medlöpare farliga

www.yle.fi/svenska/leonardo/index.php?subject=FOLKMORD

Medlöpare gör en enskild akt till en självnärande process!! Här sitter felet, men det har ingen talat om. Man ser så korta stycken - så små intervaller och att analysera korta intervaller ger fel bild.


Medlöpare ställer den enskilda dumheten till ett faktum som inte kan stoppas.
Medlöpare borde ställas inför domstol för att de är dumma i huvudet men
dumhet kostar också åt småförbrytare (de menar att de inte förstod) men
på samma sätt borde medlöpare ställas inför rätta. De har medverkat i en dom
som skapas av dem som vill få betalning på sitt hat. Men hur och när tar ett sådant
hat slut om ingen tänker märka att det inte finns en ideologi som är värd att tro
på. Den enda rätta ideologin är att det inte kommer att existera en sådan.

När man förstår det börjar man leva för att förstå stunden (carpe-diem) och inte ställa allt
på ända för att själv få emancipation via GAMMALT våld och hat. De som våldför sig på andra
människors rykte är själv mördare och om ingen annan ställer dem till svars
kommer Gud att göra det. DE som vet att de medverkat kommer att brinna i
helvetet, att spela oskyldig är ingen räddning.

Ljuset räddar dem som är saliga, inte dem som låtsas spela det. Att arbeta för fred
betyder inte att prata eller slåss om fred utan att förändra de processer som skapar oro. Våld skapar oro och alla möjliga mobbningsmönster som ändå av auktoriteter tillåts. Det värsta är, att de värsta mobbarna sitter själv mitt i mobbningens inre ring och tror sig vara räddade den vägen. Det är de inte för Gud ser alla former av feghet och alla former av ytliga symboliska handlingar och även alla lögner som skall rättfärdiga dem. Gud ser och Gud styr, inte människan och inte en mänsklig uppbyggd kyrka. De är endast symboler för det som Gud vill, inte ett högsta forum för dom. De värsta mördarna är således såsom under Jesus tid dem, som
folket ändå ville spara: de ropade om Jesus: Korsfäst korsfäst. Men skurkana lät de
gå fria, och det är för att folket är medlöpare för det onda först och främst. Här måste man
fråga sig: hur i all världen blir det så?

När vänder sig Guds ord mot sig själv och när blir
logiken utgående från Satan den som styr?

När vändes korset upp och ner såsom nycklarna
utanför Peterskyrkan? När blir nyckeln sin egen totala spegelbild som samtidigt blir
vridet runt sin axel? Vad är den rätta historien med Paulus och Peter, vad betyder Pontificial?
Vad är intelligent design och hur falsifierar den både vetenskap och tro? Vem kan ändå se det som jag ser: en tro som fyller bägge, inte söndrar bägge. Det handlar inte om intelligent design, det handlar om Gud såsom kyrkan säger, men kyrkan förstår inte hur världen vrider sig med stadig rörelse såsom vår vrider sig till sommar och fortsätter i höst och vinter. Så vrider sig Guds rike så, att den nyckel som var Gudomlig för 2000 år sedan nu är ett verktyg för det motsatta eftersom tron blivit en automatik. När någonting blir automatik blir det en process och då blir den inte längre en motsvarighet till riktningen; Guds riktning. Den svarar för riktningar som tjänar Satan eftersom det är en symbol för att förinta Guds riktning. När man betjänar Satan blir synvinkeln inåt när det borde bli utåt; men någon Satan finns inte. Det finns endast en Gud men tolkningen av att gå bort från Gud kan kallas Satan, men sådant existerar inte. Den varg som vi är rädda för är oss själva, och den äkta kärlek som finns i oss och gör oss goda. Att hitta den känslan kräver mod såsom det kräver självdisciplin att skriva en bok. Utan den disciplinen är vi inte ovanför oss själva, och det är denna stå-ovanför-sig-själva som är Guds vilja, men när vi börjar krypa för Gud så förringar vi vår egen möjlighet. Jag tror på Gud och Gud talar till mig via mina sinneserfarenheter men att se hur bibeln menar kräver ett barns syn på metaforer: en bildlig tolkning, samma tolkning som ett barn gör när den tolkar en bild utan att analysera: att se det enkla före analys. Representation i en nivå före analys.

Guds äppel blev förfallets symbol: varför bet du i äpplet Eva, du skulle ha låtit bli. Kunskap utan att få rätt riktning blir till förfall, eftersom det är ett farligt vapen på omogna.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home