Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Friday, January 12, 2007

Talking is mental walking

Homo Garrulus två blogsidor: Talking is mental walking, d.v.s.
Homo Garrulus egen känslosida, och Zarahustra som skall
bli en sida för spörsmål om etik: ljus och skuggor och varför
ljuset bränner utan skugga och skuggorna syns endast i
skenet av ljuset. (kinesisk visdom)


Homo Garrulus egen känslobrunn (den här bloggen) har en annan toning än Zarahustra:
Zarahustra betyder stridsrop (zarahustrum plurale) och skall hänsyfta till de
former som gör att godhet finns för att det finns ondska och tvärtom:

”Det finns godhet och det finns ondska och utan godhet ingen ondska alls.
Överallt i världen rasar små och stora krig och dessa krig fördömer vi och vi
eser till dessa krig för att hjälpa offren precis som vi reser till ”primitiva” kulturer
för att omvända dem med vår arroganta religion… Den som aldrig varit sjuk vet
inte hur det är att vara frisk"

http://www.blaskan.nu/blaskan/Nummer38/Stefan_Hammaren/skriftsstridsropet_horsammar_whilde.html

Zarahustra har därför inriktning på att ge bilder och
former (inte akademiska utläggningar) på sådana fenomen
som hör till etiska former och utläggningar. Form betyder ide.
-----

Homo Garrulus betyder småprataren, och HG vill förklara hur gåenden är också
mentala; när man går kommer man fram. Utan att gå med små steg kommer
man inte fram. Chaplin var en figur som varnade för kapitalism
men förstod den samtidigt. Chaplin skrattar heller inte, han småler förläget. Han
var ändå inte dum, inte osäker och inte enfaldig. Han var tänkande och såg mera
än t.ex. den traditionella konsten eller traditionella vetenskapen: han såg igenom.
Att se mera betyder att ha fler tappar i den inre föreställningsvärlden, mera sådana
synegenskaper (läs stavar och tappar) som kan översätta t.ex. magnetisk/ultra-
violett frekvens till kunskap. Här är jag ute och cyklar, men det känns roligt att
säga så här.

Genom att endast omtugga akademiska (torra) utläggningar händer ingenting
annat än att makten upprätthåller sin gemenskap genom att bedyra
de formella symbolernas innebörd: bokstavens estetik. Eftersom samhället övergår
i allt mera kaos och svåra trender där barn och skola samt hälsovård och
åldringar lider - kan man inte sitta och omtugga för då kryper trenderna över. Enda
chansen är att förstå att reagera: men om man inte får ge idéer, finns ingen chans
att förstå var det "onda" sitter i förhållande till det "goda" och gamla ingrodda
föreställningar kan vara lika fel som de kan vara rätt.

Båda bloggarna handlar därför om etik: zarahustra
handlar om striden mellan gott och ont medan HG endast
tillfredställer den autentiska, fria och kreativa tanken och
dess vilja att komma fram. Varsågod.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home