Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Saturday, December 16, 2006

Äpplet

http://www.stanford.edu/~plomio/history.html

Ett äpple består av två delar när man ser på det från ett sidoperspektiv:
en kind åt ett håll och en annan åt ett annat håll. Två sidor, två vackra linjer
som går ihop i ett kärnhus som sitter i mitten av äpplet. Detta är livets stora
metafor. Odyssen är en bra saga som kan tillämpas i dagens politiska värld:
se på Trojanska kriget och se den mänskliga viljans yttrande och hur skammen
luras och låter sig luras. Ändå är skam en behövlig jämviktsmätare: med
skam blir jämvikten mätt, men ibland blir mäteinstrumentet för lyhörd för
dess mening. Skam och Skuld enligt de traditionella förståelserna är såsom
Fri vilja enligt de traditionella förståelserna för enkla att egentligen förklara
någonting alls: Viljan skall vara samtidigt fri som den inte skall vara det och
samma gäller Skam.

Skamlöshet kan vara brist på högaktning men också en
brist på modighet, att inte våga reagera då man borde. Då kommer skammen
i mellan och gör det fel. Samma gäller fri vilja, att inte vara fri är att välja
skam som förebild - men då förstörs det autentiska. Det autentiska i sin tur
är ingenting värt om en individ inte känner sitt eget lärande; sin egen skam
som förhindrar lärandet.

Äpplet förklaras av Bibeln och hur Eva bet i det med en orsak till att det onda
fick sin början. Detta fanns redan tidigare i mytologin: men äpplet betraktades
som kunskapens frukt, men det intressanta är inte kunskapen utan hålet som
bildas och gör harmonin (från samma perspektiv som ovan) sned. Tornet
blir snett, i detta fall äpplet. Dess tyngdpunkt finns inte längre i kärnhuset utan
på ena sidan. Se också Michelangelos fresker och de tidigare freskerna: se hur
de målar de vise männen i förhållande till varandra, i vilken balans runt sin
pol. Målandets perspektiv förändras förutom inom substansen också inom
själva perspektivet, dimensionella uttryck i målarkonsten själv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Guldäpplet kan i sig öppna så många metaforer, t.ex. för dig som älskar matte:
http://home.earthlink.net/~johnrpenner/Articles/GoldenLogos.html

To see the world in a grain of sand, and heaven in a wildflower.

(William Blake)

Sacred Geometry - The Golden Logos

The Golden Proportion, expressed in equation form:

A:B = B:(A+B)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home