Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Thursday, March 23, 2006

Värdemätaren som kallas Pengar

Värdemätning är svårt eftersom värdering är svårt: vem värderar
snabbhet, och vem värderar investering i form av kvalitet?

Någon vill just nu ha en produkt eller någon service, någon vill
ha det med mera status eller hållbarhet för ändamålet och någon
annan för att få själv värde i form av pengar. Egentligen handlar
det om t i d : någonting för mig just idag eller för oss i morgon.

Pengens logik kör med den kortaste loopen (snabb omsättning, vinst i
förhållande till tid) medan människans logik är den längsta loopen
(rationalitet ökar ju mera självreflexion, erfarenhet och grundbehov mättas,
d.v.s. ju mera medvetenhet över varför inköp eller service behövs).

En människa som börjar skaffa pengar för pengars skull blir nyrik
och arrogant, en människa som skaffar lycka för lyckans skull använder
bordeller istället för att gifta sig eller super sig full för att
uppleva rus, en människa som skaffar kunskap för kunskapens skull börjar
lysa via name dropping och bländande historier ur böcker utan att
internalisera detsamma i verkligheten o.s.v. och då har den mänskliga
inlärningsloopen förkortats på mänsklighetens bekostnad.

En människa kan gott klara sig genom livet med att se "rätt" ut och
verka framgångsrik, men om all framgång har kommit såsom fartdårarnas fart
i trafiken: att köra förbi utan att se hur det ser ut i backspegeln,
d.v.s. utan att internalisera värde i verkligheten
har värde inte uppnåtts för mänskligheten. Medan vi rusar, rusar vi så,
att nettoeffekten lider.

Ett skikt av makt har däremot byggts upp, såsom skinnet bygger upp en
skorpa på ett sår. Någonting läker men är inte skinnet själv. För att ett
skinn skall få tillbaka sin andning behövs en långsammare "loop" eller
en hermeneutisk cirkel, och till det
behövs en ny logik för pengen så att dess värdemätning är överens med den
värdemätning som mänskligheten behöver. Nu mäter pengen sig själv: det
kostar pengar att få pengar vilket ju till sin grundidé inte kan vara
hållbart trots att man försöker slingra sig ur denna problematik. Som att
mäta potatis med potatis istället för att mäta det med kappe eller kg.

Särskilj alltså värde från prioritet: där är intelligensens signifikans.
Värde handlar också om religion, om uppfattning om rätt och fel och så
länge t.ex. Islam och Väst ser nästan ur motsatta riktningar på denna
grundläggande moralfråga: Kan då en gemensam värdemätare som kallas pengar
någonsin förena dessa två områden? Det är såsom den engelska vänstertrafiken
skulle försöka berättiga sin plats i trafiken inom vårt system av europeisk högertrafik:
utan att förstå högre matematik ser man att det måste bli kollision! Man kan
inte bygga värdemätare som är såsom trafikmärken som samtidigt lyser grönt och
rött!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home