Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Sunday, October 14, 2007

Plåtmannen som söker hjärta (kompetenssökandet i OZ)
Vi skall leda er till sjumilaskogens kanter: se skogen
för träden och träden för skogen. Nu har jag gett idéer med att ge
upp mitt liv och inte godtagit pengar utan velat arbeta för målet
som börjar skönjas. Nu måste du låta mig också finnas med; jag
har varit den pionjär (med andra likadana kvinnor som har förstått
långt, långt innan - men det var min och G:s aktivitet att våga vara
tjuraktiga på rätt sätt som ledde till övervägning hos dem som
hade makten. Det skall ni inte glömma: själva kompetensen eller
vetskapen om substansen finns i alla böcker från 1700-talet men
analysen om vetskapens kompetens var det jag som såg teoretiskt:
den satt ihop med ett folk utan språk. Ett folk vars syn på världen
utgick från Bibeln (bra så) men som ändå är bristfälligt för
att språkets diversitet inte fick vara den ledande faktorn utan
endast en bok-kunskap om teologi. Det ledde till omogenhet inom
den ledande kulturen själv: de har inte utvecklats sexuellt, dvs
ur en identitetssynvinkel varvid deras egen syn på självet förblev
enögt. Denna enögdhet fick ytterligare verkningar i att världen
måste pressas att mobba istället för att tillåta tillväxt.

Mobbningen ledde till att en hård undrevärld föddes. Nu blev
pengen det som ledde och det är samma som en definition
på mafia: När man inte ser skogen för träden och träden för
skogen så ser man inte att man betjänar en mellanhand som
söker sina gelikar: skurkar. Vi skapade ett skurksamhälle genom
att inte bibehålla diversitet i ledningen av universitet i
världen. En syn får därför aldrig administrera kunskap och
fördela den för att det leder till att pengen tar ledningen för
att en syn ensam är för lineär. Kortsiktigt i vilket fall som helst.

Detta är en jävla stor analys, men såsom alltid; sitter Dorothy
ensam i stormen.....problemet är tvådelat:

1) de som gör fel har rätt incentiv (moral)
men när de gör fel så blir det krav på moral !!
och för att de själv åsakar moraliska problem så måste de sluta att
vakta andras moral för att
2) det skulle frisläppa kyrkan att representera
Gud för Gud ville inte att människan skulle avgöra andras moral
trots att man måste pedagogiskt förstå den - men låt pedagoger avgöra
och låt inte barnträdgårdsmammor med allehanda utbildning göra
diagnostik (med sin egen bristfälliga känsla för moral).

....det pedagogiska problemet är svårare: en människa har en moral
såsom Aristoteles sade: om man för länge måstat stjäla sin levnad
för att rika inte delar med sig så föds en vana som är svår att
omarbeta: det går med träning

Plåtgubben är dagens moralister och kyrkliga utantillsläsare
Lejonet är våra politiker och statsöverhuvud samt universitetsledare
Fågelskrämman är alla de barn som inte tillåts växa upp med sin kreativitet utan som binds in i systemet

..

Jag är Dorothy från Kansas
och du slutar NU att mobba mig
för vi kan bara vinna allihop nu

Behärska din råhet vem du än är: Ge mig en chans att göra ifrån mig: jag söker inte pengar utan en vacker värld i OZ.

Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home