Talking is mental walking

Charlie Chaplin pelkäsi koko elämänsä koska kukaan ei viitsinyt ymmärtää, oli helpompaa nauraa. Kyse on vakavasta asiasta, missä tekniikka pakottaa kulttuurit nöyrtymään johonkin joka ei ole ihmisyydelle milloinkaan oikein. Zizek on minusta ottanut mallia? Ehkä hänet on ns. luotu? Ehkä ei ollut Zizekiä ennenkuin minä aloitin? Kuten Naomi Kleinkin - ovat piilaakson tuotteita koska me tuotamme ja he rahastavat? * aito ei kopioi ketään *

Tuesday, December 19, 2006

Abduktion

Ideer kan systematiseras om man vet hur en abduktiv tanke får
sin början och hur den sedan tacklas. Processen kräver stort
perspektiv, många frågor som måste falsifieras, och det i sig
kräver mera än kunskap, det kräver också syn, visionskraft.


Visionskraft kan inte imiteras såsom man inte heller kan imitera
andra gradens kvalitet: det måste själv upplevas, och HÄR
står porten för Origin of Ideas (se Charles Sanders Pierce)
och nyligen uppkommen doktorsavhandling i HU (Paavola)
http://www.helsinki.fi/science/commens/


Saturday, December 16, 2006

Äpplet

http://www.stanford.edu/~plomio/history.html

Ett äpple består av två delar när man ser på det från ett sidoperspektiv:
en kind åt ett håll och en annan åt ett annat håll. Två sidor, två vackra linjer
som går ihop i ett kärnhus som sitter i mitten av äpplet. Detta är livets stora
metafor. Odyssen är en bra saga som kan tillämpas i dagens politiska värld:
se på Trojanska kriget och se den mänskliga viljans yttrande och hur skammen
luras och låter sig luras. Ändå är skam en behövlig jämviktsmätare: med
skam blir jämvikten mätt, men ibland blir mäteinstrumentet för lyhörd för
dess mening. Skam och Skuld enligt de traditionella förståelserna är såsom
Fri vilja enligt de traditionella förståelserna för enkla att egentligen förklara
någonting alls: Viljan skall vara samtidigt fri som den inte skall vara det och
samma gäller Skam.

Skamlöshet kan vara brist på högaktning men också en
brist på modighet, att inte våga reagera då man borde. Då kommer skammen
i mellan och gör det fel. Samma gäller fri vilja, att inte vara fri är att välja
skam som förebild - men då förstörs det autentiska. Det autentiska i sin tur
är ingenting värt om en individ inte känner sitt eget lärande; sin egen skam
som förhindrar lärandet.

Äpplet förklaras av Bibeln och hur Eva bet i det med en orsak till att det onda
fick sin början. Detta fanns redan tidigare i mytologin: men äpplet betraktades
som kunskapens frukt, men det intressanta är inte kunskapen utan hålet som
bildas och gör harmonin (från samma perspektiv som ovan) sned. Tornet
blir snett, i detta fall äpplet. Dess tyngdpunkt finns inte längre i kärnhuset utan
på ena sidan. Se också Michelangelos fresker och de tidigare freskerna: se hur
de målar de vise männen i förhållande till varandra, i vilken balans runt sin
pol. Målandets perspektiv förändras förutom inom substansen också inom
själva perspektivet, dimensionella uttryck i målarkonsten själv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Guldäpplet kan i sig öppna så många metaforer, t.ex. för dig som älskar matte:
http://home.earthlink.net/~johnrpenner/Articles/GoldenLogos.html

To see the world in a grain of sand, and heaven in a wildflower.

(William Blake)

Sacred Geometry - The Golden Logos

The Golden Proportion, expressed in equation form:

A:B = B:(A+B)

Sunday, December 10, 2006

Landet som icke-är

http://hem.passagen.se/lilsollo/vv.htm
Se kap. 7
Ser du hunden bakom håren?

Saturday, December 09, 2006

Men kvinna är jag

VIERGE MODERNE
Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.

Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma ev en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet.....
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångskylt till nya paradis,
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor.......
Edith Södergran

Friday, December 08, 2006

Kunnioitus on kahdenlaista

http://personal.inet.fi/koti/vexom/kunni.htm


katse transformoituu sen jälkeen kun lehmää ei katsota tyhmänä
(jos sillä olisi aivot). Jos vastaus on oletettavan hirveä kenelle vaan
syntyy suojamekanismeja flow-maailmaan, pois helvetistä: hullun
ja tyhjyyden maailmaan, pois raakuudesta, ymmärtämättömyydestä
ja totaalisesta yksinäisyydestä fantasian maailmaan. Se on suojakeino,
ei olemus. Olemus on kaiken takana, jos älyä osaa tulkita.

Muuuu